Biblioteca de Cambados. Avaluació del Premi un any després (Abril 2017)

12-04-2017

Hem demanat a la Biblioteca Municipal Luís Reí de Cambados un any després d’haver obtingut l´any 2016 el Premi de la 2a edició “Biblioteca pública i compromís social”, què ha representat o quin impacte ha tingut.

Aquí pots veure les seves respostes:

Per als usuaris de la biblioteca

Hem aconseguit consolidar les activitats lúdico-didàctiques ofertades a través de la biblioteca com un servei de pes i amb valor afegit per als usuaris actuals, que ja no busquen mers contenidors de llibres i diaris, sinó espais socioculturals en els quals es vertebrin projectes relacionats amb l’animació a la lectura ajudats per la implicació dels propis usuaris i els col·lectius socials que vulguin sumar-s’hi. Els màxims beneficiats són el públic infantil (0-12 anys), públic familiar, escoles i associacions amb col·lectius en risc d’exclusió social. Això és encara més rellevant pel que fa als usuaris més grans de 65 anys, que després d’iniciar tímidament activitats amb ells, demanen cada vegada més que s’ampliïn iniciatives per a ells, donat l’èxit de les últimes convocatòries.

Per a les entitats del barri amb les que cooperem

Hem aconseguit contribuir a la seva millor i major visibilitat. A través de les seves arts, llocs de treball, opinions, fins solidaris etc. han servit de fil conductor per vertebrar projectes d’animació a la lectura basats en l’educació en valors, transversals, amb continguts “locals” que fomenten la tolerància, la interculturalitat, la creativitat, el suport al local etc. La seva col·laboració, la major part de les vegades desinteressada, s’ha vist premiada per l’interès dels mitjans el que ha repercutit positivament en els seus empresos diversos.

Per a l’administració de la qual depèn la biblioteca

Malgrat que la consecució del premi va coincidir amb canvis en el govern municipal, des de la regidoria de la qual depenem es va mantenir el suport als projectes que desenvolupem, col·laborant en tot el que li hem demanat. El premi, sens dubte, ha contribuït a ratificar que, més enllà de canvis polítics, els projectes culturals des de les biblioteques i agències de lectura han de ser continuistes i, a llarg termini, han de ser innovadors i integradors per la qual cosa s’agraeix el “laissez faire” i respecte que sempre hem percebut.

Per al personal de la biblioteca

Per descomptat, l’haver obtingut el premi ha estat un salt significatiu per desitjar seguir creixent i formant-nos com a professionals. Després d’iniciar aquest tipus d’iniciatives l´any 2010, la inauguració de la biblioteca a la ubicació actual, va servir per confirmar que s’estava treballant pel bon camí, i que encara hi ha i hi haurà molt per fer …Abril 2017