Biblioteca pública i compromís social. Lleida, 22 febrer 2017

27-11-2016

Jornada organitzada conjuntament amb el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Lleida, 22 de febrer de 2017  11,30 h. Sala d’ actes de l’ Arxiu Històric de Lleida

Podeu trobar un breu resum fet pel COBDC.

Hi ha participat: