Bibliotecarios ante la crisis: ACCION

05-09-2014

Article que expressa la preocupació sobre com la crisi financera ha afectat al funcionament de les
biblioteques a Espanya durant els últims anys, mentre els estudis realitzats han evidenciat el valor social de la biblioteca.

L’article constata que les biblioteques contribueixen cada any a Espanya amb una xifra que oscil.la entre 3.099,8 i 4.238,8 milons d´euros.

Presentat per Glòria Pérez-Salmerón (@GPSalmeron) al Congrés de IFLA realitzat a Lió del 16 al 22 d’agost de 2014.