Biblioteques públiques, col·lectius vulnerables i COVID19

07-10-2020

Aquest any el Patronat de la Fundació ha decidit no convocar el Premi anual “Biblioteca pública i compromís social”.

El motiu és que moltes biblioteques públiques han hagut de tancar o reduir les seves activitats i els seus projectes de manera molt dràstica a causa del coronavirus.

La crisi del coronavirus no ha afectat a tots per igual. Durant aquests mesos la pandèmia ha tingut un major impacte en els col·lectius més vulnerables que s’han vist afectats per tancament d’empreses, per l’atur (un 15,33%) i per situacions personals o familiars complexes: persones que no poden aïllar-se i viuen en pisos petits, que no tenen suport social ni econòmic, o que no arriben a final de mes.

El percentatge de menors de 16 anys en risc d’exclusió ha augmentat fins al 30,1%. Molts nens i nenes, que rebien suport o menjar a l’escola, s’han vist també afectats.

A més, hem de tenir presents els problemes de les persones grans que estan en residències, aïllades de les seves famílies, o que viuen soles en situacions precàries i les dones que pateixen abusos i violències, o els col·lectius de persones amb discapacitat, que han patit el tancament de centres o serveis.

El confinament també ha fet més visible la bretxa digital amb les desigualtats en l’àmbit educatiu.

Com assenyalàvem a l’inici, aquest any no convoquem el Premi, però sí que estem pensant en desenvolupar alguna iniciativa que ajudi a difondre el treball de biblioteques públiques que han pogut continuar estant presents en temps de pandèmia amb els col·lectius més vulnerables. En les properes setmanes ho anirem concretant.

Octubre 2020