Comunicat sobre la situació actual a Catalunya

22-02-2017

La Fundació Biblioteca Social veu amb preocupació la situació actual a Catalunya.

Conscients que hi ha sensibilitats i visions molts diverses sobre el que està passant, volem aportar la nostra opinió:

  • Creiem que els conflictes s´han de resoldre amb el diàleg i que la cultura democràtica reclama solucions polítiques.
  • Entenem que les llibertats individuals i col·lectives han d´estar per sobre de qualsevol discrepància.
  • Pensem que els valors de la democràcia i d´acceptació de la diversitat han de prevaldre sobre qualsevol altra consideració.
  • Instem als responsables polítics a recuperar el diàleg, escoltant totes les posicions i tenint en compte totes les sensibilitats. Un diàleg que ha de ser plural, lliure i que respecti la diversitat d´opinions.

Constatem que és indispensable seguir treballant per mantenir la cohesió social.

Ens reafirmem en els valors que guien les actuacions de les biblioteques: llibertat, igualtat, democràcia, cultura de la pau, no discriminació i acceptació de la diversitat.

Aquest comunicat coincideix amb el Dia Internacional per la Pau. I aquest any la campanya és “Junts per la pau: respecte, seguretat i dignitat per a tots”.

El Patronat de la Fundació, reunit el dia d´avui, acorda fer públic aquest comunicat.

21 de setembre de 2017