Educadors socials i biblioteca pública

03-09-2014

Ressenya publicada a la pàgina 12 del Full Informatiu núm. 69 del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. S’explica la raó de ser de la Fundació Biblioteca Social i de la necessària col·laboració entre diferents perfils professionals: bibliotecaris, assistents socials, educadors socials, etc. conscients que només amb la suma de coneixements i d’actuacions –que multipliquen resultats- es podran dur a terme els projectes amb garantia per obtenir millors resultats.