Els comptes de la Fundació

La rendició de comptes i la transparència han sigut aspectes clau de la Fundació.

La Fundació no ha acceptat ajudes ni subvencions de les Administracions Públiques i  ha presentat els comptes anuals a la Generalitat de Catalunya.

El que aquí hi ha és un breu resum.