“Observatorio de Pobreza y Exclusión Social” (OPEX EAPN)

05-08-2020

OPEX-EAPN (2021)

“El Observatorio de Pobreza y Exclusión Social (OPEX) pretén ser un referent en la generació de coneixement sobre la pobresa i/o l´exclusió social i les condicions de vida de les persones que es troben en aquesta situació, tant en el conjunt del territori nacional com en les comunitats autònomes”.