Participació en el “Consejo de Cooperación Bibliotecaria”

21-01-2018

El Consell  de Cooperació bibliotecària, presidit pel Secretari de Cultura del Ministeri va demanar a la Fundació Biblioteca Social participar en un grup de treball estratègic sobre la funció social de les biblioteques. Assumpta Bailac, vice presidenta de la Fundació, forma part del grup.

El Consell és un instrument  interadministratiu que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques  www.ccbiblio.es

Aquest organisme va aprovar el II Pla estratègic del CCB 2016-2018. Un dels objectius estratègics del Pla és el de potenciar la funció social de les biblioteques. El grup de treball, constituït per desplegar aquest objectiu i liderat per Ramona Domínguez, directora de la Biblioteca Pública de Salamanca, va presentar el seu primer informe en el Plenari del Consell del proppassat 25 d’ abril a Lanzarote, que podeu conèixer per aquest enllaç.

http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estrategicos/grupo-estrategico-funcion-social-las-bibliotecas/