Pla d’actuació – Memòria anual

Per a dur a terme els seus objectius, la Fundació “Biblioteca Social”:

  • Convocava un premi anual i seleccionava cada any els millors projectes duts a terme les biblioteques públiques a Espanya. Els projectes seleccionats han rebut un reconeixement i una col•laboració econòmica.
  • Ha creat i mantingut un Mapa de projectes de biblioteques per a la inclusió social en el qual s’hi van anar integrant els projectes seleccionats cada any amb la finalitat de compartir una base de coneixement que servisi de model per a altres biblioteques i pel tercer sector.
  • Ha potenciat la presentació i l’intercanvi de bones pràctiques.
  • Ha dut a terme directament o ha donat suport a projectes, dins l’àmbit i els objectius de la fundació, i sempre que hi estigui implicada una biblioteca pública.
  • Ha contribuït a la millora de l´elaboració de projectes social amb el Tutorial “Fes el teu projecte”
  • Ha difós a través de múltiples mitjans els diferents projectes.

Memòries

Descarregar PDF