Resolució 4a ed. Premi “Biblioteca pública i compromís social”

15-03-2018

La Fundació Biblioteca Social va convocar a l´octubre 2017 la quarta edició del Premi “Biblioteca Pública i compromís social“. #PremioBiblioSocial. Es van presentar 11 projectes i se´n van acceptar 9.

El 13 de març 2018, el Jurat ha nominat com a “Millor projecte” el que porta per nom “Biblioteca de acogida” de la Biblioteca pública municipal “Gustavo Villapalos” de Purchena (Almeria).

Segons l´acta del Jurat, el projecte “iniciat el 2015 per impuls de l’Ajuntament i del personal bibliotecari, amb participació d’una gran varietat d’agents socials, entre els quals destaca la col·laboració de joves voluntaris europeus del programa Erasmus, fet que dota d’una dimensió internacional a un projecte realitzat en un poble d’uns 1.700 habitants, amb acreditada vocació d’acollida a jutjar per l’existència de tres centres de menors. Sintonitza de ple amb la situació social de la província d’Almeria com a terra d’acollida, on l’emigració és evident i constant. El seu valor diferencial rau en dirigir-se a una població marginal, formada per nens i joves emigrants de diverses procedències i per nens i joves en greu risc d’exclusió. La seva integració s’efectua a través de la biblioteca, convertida en lloc de trobada i de pau amb els nens i joves de Purchena, fórmula molt eficaç per combatre la xenofòbia, el racisme i l’exclusió social, a més de promoure una cultura democràtica i el foment de la lectura. A l’assoliment d’aquests objectius contribueix una rica bateria d’activitats, entre les quals destaca la Biblioteca Humana, canalitzadora d’històries personals, que suposen una acció socio-personal que allibera i integra. Consolidat i amb vocació de continuïtat, els recursos econòmics invertits i previstos són modestos a la vista del caràcter pioner del projecte i de la seva transcendència social, que representa una eloqüent crida d’atenció a la solidaritat, a l’acollida, virtuts molt necessàries en la societat actual”.

Així mateix, concedeix un accèssit al projecte AIXOPLUGA’T!, de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona). “El seu objectiu consisteix a integrar la població emigrant mitjançant el treball amb les dones-mares, a les que es tracta de donar poder, en àmbits fora de la llar, en activitats de la biblioteca en companyia dels seus fills nens i adolescents, la qual cosa contribueix a normalitzar la visió de les mares per part dels seus fills, a combatre l’estès masclisme social i a percebre la biblioteca com un lloc comú i acollidor per a tothom. Entre les seves accions cobren singular interès les tertúlies amb la cultura d’origen com a focus principal i el treball d’acostament dels fills adolescents. Es tracta d’un projecte extensible a altres biblioteques”.

Aquests són els altres dos projectes finalistes:

  • Ubik-baita: hacia una biblioteca inclusiva”. Ubik. Biblioteca de creación de Tabakalera (Donostia). Colectivos a los que se dirige: Personas mayores, Pobreza, Salud mental
  • Voluntariado cultural con chic@s para el fomento de la lectura”. Biblioteca pública municipal de Verin. Colectivos a los que se dirige: Infancia en riesgo de exclusión, Inmigración y refugiados, Minorías étnicas

Consulta l´acta del Jurat amb els comentaris sobre els projectes.

Aquests són els membres del Jurat. Un jurat integrat per professionals de biblioteques i del tercer sector social.

D’acord amb els objectius de la Fundació, es premien projectes de biblioteques públiques adreçats als sectors més vulnerables de la societat, ja que el premi vol fer un reconeixement a les iniciatives que duen a terme les biblioteques públiques en l’àmbit social, donar-los visibilitat, i potenciar-ne la realització.

La convocatòria és d’àmbit estatal; per tant s´hi pot presentar qualsevol biblioteca pública d’Espanya que estigui duent a terme un projecte que ha de tenir, com a mínim, un any d’antiguitat a la data de la convocatòria.

La Fundació no accepta subvencions ni finançament de cap administració pública.

Aquestes són les Bases de la convocatòria.

T´interessa conèixer els tres Premis anteriors?

Els millors projectes de les convocatòries anteriors els pots trobar al Mapa de projectes per a la inclusió social.