El rol social de la biblioteca pública: recopilació d’articles, informes

01-10-2020

Agrupem articles sobre l’important paper social de la biblioteca pública. T’agrairiem ens diguis si en coneixes altres que creus calgui incorporar.

Agraïm als professionals que ens envien propostes d’articles per incorporar a aquest apartat.

Des de gener 2015 incorporem Treballs de Fi de Grau amb alta qualificació. Un agraïment als autors per donar-nos permís per posar-los al nostre web.