Visió global de les biblioteques

25-01-2018

L´any 2017, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) va començar un interessant debat sobre “Visió global de les biblioteques”.

En el debat hi van participar més de 22.000 persones de 190 estats membres de IFLA en et continents.

Visión global: resumen del informe. 10 reflexiones destacadas y oportunidades. Informe de los resultados de la encuesta en España. Publicat per Fesabid (sept. 2017)